Left is Right expanderar


SR-inslag med intervju

Konsultföretaget Left is Right i Kristinehamn expanderar. Fem nya kontor ska startas i Vallentuna, Umeå, Göteborg, Eskilstuna och i Karlskrona eller Ronneby i Blekinge.

-De här kommunerna har varit mest alerta. De vill att vi ska komma, säger Olle Öberg, vd för Left is Right.

Left is Right har målet att vara etablerade på 20 platser i lander inom drygt tre år.

Annonser

Fredrik Reinfeldt besökte Left is Right


NWT.se: Statsministern imponerad av Left is right

Radio Värmland-reportage (645 kB mp3)

SVT: Reinfeldt på företagsbesök (filmklipp saknas)

Värmlands Folkblad: Left is Right växer (EDIT: inaktuell länk)

Föreläsning på Attentions temadag ”Skola och yrkesliv”


Torbjörn Andersson föreläste på Attentions temadag 17:e november

Under Attention Göteborgs temadag ”Skola och yrkesliv” så deltog bland annat Torbjörn Andersson som talade om arbete och neuropsykiatriska funktionshinder med fokus på Aspergers syndrom. Torbjörn inledde med att berätta om sina egna erfarenheter av utbildning och yrkesliv och nämner bland annat att han har en del misslyckade studier bakom sig, vilket är svårt att tro då han slutade räkna sina högskolepoäng när de kom upp över 300. Han har också haft flera arbeten men där det sociala samspelet tvingat honom att sluta eftersom han inte orkat.
Ett problem under studierna som han lyfter fram var grupparbeten, bland annat på Handels där han inte fick vara med i någon grupp och tvingades att ställa sig upp inför klassen och fråga om han kunde få vara med några andra. När han efter tredje gången inte fått något gensvar hoppade han av utbildningen eftersom han var trött på den här förödmjukelsen och oförstående lärare. Han känner inte heller att han fick något stöd alls av personen som var handikappsamordnare vid Göteborgs universitet.
Torbjörn var 32 år när ha fick sin diagnos och idag läser han vid psykologprogrammet och driver samtidigt sitt utbildningsföretag Andet, där han nyligen har anställt två personer med Asperger. Idag verkar Torbjörn inte ha några problem med det sociala samspelet, utan framstår som väldigt social och bekväm med att stå på scenen och han berättar att han träffat över 700 personer i Sverige med Aspergers syndrom.
– Idag är det endast 10 – 20 procent av bland de personer som har Aspergers syndrom om har ett lönearbete och det blir värre, säger Torbjörn men som också påpekar att det är svårt att få fram exakta siffror men nämner att bland unga som utretts i vuxen ålder i Uppsala så var det en person av 51 stycken som hade ett arbete.
Orsaken till detta tror han är att arbetsplatser inte vill ha personer med Aspergers syndrom, men ett nytt problem som han uppmärksammat är att personer med Asperger har slutat att tro på att de kan få ett lönearbete som de trivs med, så de gör inte långsiktiga satsningar mot det.
– Jag har träffat flera med Asperger som frågat varför de ska studera och ta studielån när de ändå aldrig kan få ett arbete efteråt.
För att ändra detta anser Torbjörn att man måste lyfta fram positiva förebilder, samt hitta andra finansieringsformer för personer med de här funktionshindren än CSN.
Många med ADHD är avundsjuka på att de med Asperger är inkluderade i LSS-lagstigtningen och har rätt till de stödinsatser som omfattas av den lagstiftningen, enligt Torbjörn är det inte så mycket att vara avundsjuk på:
– LSS är rätten till att bli behandlad som en begåvningshandikappad även om man inte är det, menar han och frågar retoriskt hur bra det är?
Många av de här insatserna som daglig sysselsättning och stödboenden menar han på leder till att personer med Asperger blir ”hospitaliserade”, deras självförtroende minskar och de tror att de inte klarar av något själva eller att de aldrig ens har fått försöka.
Istället för att fokusera på bidrag och daglig verksamhet borde lönearbete vara det första alternativet för den här gruppen, vilket det inte är idag.
För att vända trenden måste man börja göra saker bättre, inte göra det sämre. Det kan låta självklart men Torbjörn tar till exempel upp den bristande kompetens som finns hos arbetsförmedlingen och frågar publiken hur många det är här från denna myndighet idag.
Ingen av de närvarande räcker upp handen…
– Personer med de här funktionshindren behöver stöd innan de fått arbete, för att skaffa ett arbete och hjälp för att behålla och trivas med sitt arbete, säger Torbjörn och påpekar att idag finns inte det här stödet. Jämfört med de insatser som finns i skolan så är stödinsatserna i arbetslivet minimala och det är ju ändå det som utbildningen ska leda vidare till.
Det finns naturligtvis ingen enkel mirakelmetod för att komma tillrätta med det här problemet, men Torbjörn anser att den rådande normen i samhället måste förändras och att individen måste få större möjligheter att välja om de vill ha ett lönearbete framför till exempel daglig verksamhet. Men för att nå detta måste man också vara beredd på att låta olika människor bidra i samhället, även de som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder.

Den 6:e februari ska Torbjörn hålla en utbildningsdag i Göteborg, mer information här: http://www.andet.se.

Artikel om ”kultursjukdomar”


Kultursjukdomar irriterar och utmanar läkarkåren (lakartidningen.se 2007-11-13)

…Min bild är att kultursjukdomarna måste överensstämma och samverka med de hotbilder som samtiden formulerar som starkast. På åttiotalet definierar man de tyngsta hoten som kommande från den yttre miljön i form av farlig strålning eller farliga material med förgiftningspotential, och på nittiotalet från ett alltmer kravfyllt samhälle och arbetsliv, säger Karin Johannisson.

Läs artikeln som PDF.

Har själv inte hunnit läsa den (kanske i sig ett tecken på någon form av ”kultursjukdom”)… 😉

AS – Leva inom sig själv


Programmet Vadå handikappad sändes på Kunskapskanalen 12/11:

Leva inom sig själv. Möt Niklas från Täby och Adam från Kanada. Båda berättar om hur det är att ha Aspergers syndrom. Adam är huvudpersonen i en film om hur en familj hanterar utmaningen att ha en son med Aspergers. Även 13/11, 17/11.

Ladda hem (198 MB avi 55 minuter) – högerklick + spara.

Strängnäs: Skola för särskilda behov flyttas


Skola för särskilda behov flyttas

Lagmansskolan och Isabellaskolan i Strängnäs kommer att rivas i februari och eleverna som går där kommer att flyttas – oklart vart.
Carina Larsson, mamma till Mikael, snart 11 år

Eventuellt ska skolorna flytta från Strängnäs till Åkers Styckebruk, två mil bort, men det är ingen bra idé, anser bland andra Carina Larsson, mamma till Mikael, snart 11 år. Han har ganska nyligen börjat på Lagmansskolan, en mycket liten specialskola för barn med Asperger Syndrom.

I den lilla barackliknande träbyggnaden får de åtta eleverna lugn och ro med fyra anställda. Mycket av undervisningen handlar om sociala kontakter och social träning som personalen under flera år har jobbat fram med olika intressenter i centrala Strängnäs. Det är en verksamhet som lärarna vill fortsätta med, säger Pelle Hedbring, fritidsledare och Lillemor Frisén som är lärare.

Trots att tiden är knapp, säger Anders Jansson, vice ordförande i Barn och Utbildingsnämnden att man kommer att hinna med beslut och att man är villig att lyssna på föräldrarnas önskemål.

Örebro: Barnpsyk får utökning


Barnpsyk får utökning (Sveriges Radio P4 Örebro oktober 2007)

Barnpsyk får utökning

Trycket på Barnneuropsykiatriska mottagningen i Örebro ökar. På sex månader har 70 remisser strömmat in till mottagningen på USÖ. Det är fler än vad man hade under hela förra året.
Margareta Dahlman, enhetschef för Barnneuropsykiatriska mottagningen vid USÖ

För att klara det hårda trycket har det på torsdagen blivit klart att enheten ska utöka sin verksamhet med två personer. En psykolog och en kurator ska nyanställas och rekryteringen ska påbörjas inom kort. Barnneuropsykiatriska mottagningen på USÖ utför utredningar och fastställer bland annat diagnoser som asperger och olika former av autism.