Asperger i DN:s frågespalt


”Extern länk till dn.se: Jag är missnöjd med mitt yrkesval”

Titeln Jag är missnöjd med mitt yrkesval ljuger lite för den här frågan + svaret från psykologen + kommentarerna halkar in på både det ena och det andra. Frågeställaren trivs inte med sitt yrke, har vantrivits hela sitt liv och misstänker även att hon har Asperger/Autism. Psykologens svar får en hel del kritik bland kommentarerna.

Det står förresten fel på sidan vilket en kommentar nämner. Det står att [i]både[/i] frågeställaren och psykologen heter Liria Ortiz. Jag blir inte klok på hur det egentligen ligger till.

En sak i frågeställarens text hänger inte riktigt ihop. Hon har ett arbete men ”pengarna uteblir” ändå. Att hon skaffat barn och därefter kommer på att hon inte mår bra i livet tycker jag däremot inte är så konstigt.

Allt som allt ganska bra läsning ändå.

Hmm verkar finnas en del annat intressant också i den här DN-spalten, inte nödvändigtvis NPF-relaterat.

Annonser

Psykologtidningen nr 3/2009 – Feldiagnosticerad Aspergers syndrom


Intressant artikel som för mig kräver några genomläsningar.

Sidan 1 Sidan 2 Sidan 3
Feldiagnosticering as Asperger Syndrom 1 av 3 Feldiagnosticering as Asperger Syndrom 2 av 3 Feldiagnosticering as Asperger Syndrom 3 av 3