För mycket okunskap om Aspergers syndrom inom sjukvården!


Pressrelease från föreningen Organiserade Aspergare (OA):

För mycket okunskap om Aspergers syndrom inom sjukvården!

”Psykologen är tveksam om jag kan ha Asperger eftersom hon tycker jag är så bra på att uttrycka mig.”

”Jag är för känslosam för att kunna vara aspergare, enligt deras kriterier.”

”Läkaren på öppenpsyk tyckte inte det var så viktigt med en neuropsykiatrisk utredning – det är inget som förändras av att man får en diagnos.”

”Han frågade om jag hade problem att kramas. Jag sa att jag kramar min flickvän ofta men mina föräldrar kramas inte så mycket men jag kramar dom ibland. Han sa att jag då inte hade asperger…”

”Hon sade att det syns på alla som har Asperger att de har det.”

”Du kan inte ha Asperger, du är ju trevlig!”

Ovanstående är autentiska berättelser från internetforum för personer med Aspergers syndrom, när nya medlemmar berättat om sina möten med företrädesvis läkare och psykologer där de försökt ta upp frågan om vidare remiss för att utreda om de kan ha Aspergers syndrom, eller t o m hos psykologer under diagnosutredning….

Läs hela pressmeddelandet från OA (PDF-fil)

Annonser