UNT: Att leva med Asperger


UNT: Att leva med Asperger

Hon kan det sociala spelet numera. Men Uppsalabon Anna Andersson har fått kämpa för att lära sig att inte trampa i de sociala fällorna. När hon var 26 år fick hon diagnosen Aspergers syndrom. Då insåg hon att det inte var hennes fel att hon var annorlunda.

Läs mer på UNT…

Annonser

Kort SVT-klipp om Left is Right


lirprofil

Länk till ett kort SVT-klipp om Left is Right som jag hittade på blogginlägget Aspergers syndrom lite av varje. Bör gå att se ifall ni har Flash aktiverat i webbläsaren.

Kan även ses genom att gå till Aspergers syndrom lite av varje och scrolla ned till Play-bilden.

Left is Right i Sveriges Radio


Olle Öberg - Left is Right

Varje individ har sin egen styrka. Därför borde även funktionshindrade kunna hitta arbeten som passar. Det säger Olle Öberg från företaget Left is Right som bara anställer personer med diagnosen Aspergers syndrom.

Left is Right i Sveriges Radio.

AspIT – dansk utbildningsmodell för Aspergare


AspIT är en danskt utbildningssatsning som utvecklat en skräddarsydd utbildningsmodell inom IT för unga med Aspergers Syndrom.

”Konceptet är enkelt. Med utgångspunkt från varje elevs starka sidor utvecklas hans eller hennes talang. Detta sker med särskild hänsyn till de krav en aspergare kan ha för att tillägna sig ny kunskap. Det innebär små utbildningssteg med individualiserad inlärning i en trygg tillitsfull miljö.”

”Det råder inget tvivel om att ungdomarna kan uppnå kvalifikationer genom en utbildning som är anpassad efter deras behov. Efter tre år har eleverna uppnått dokumenterbara, personliga och IT-mässiga kompetenser, som rustar dem att lösa konkreta uppgifter i verksamheter, genomföra praktik och tillgodagöra sig IT-kunskap på en hög nivå.”

Bland pressnotiserna kan man läsa att 50 elever i januari 2009 fick sina examensbevis. 22-åriga Sanne Vang Sørensen börjar nu sin fasta anställning på Jysks PC-support i Horsens.

Vidare kan man läsa att satsningen numera finns på fem orter, samt tidigare har dragit med ekonomiska problem pga ointresse från flera danska kommuner.

Läs mer på AspIT:s hemsida

Läs mer om AspIT på Wikipedia