Konsulter på Left is Right jobbade för städarlöner


Konsulter på Left is Right jobbade för städarlöner (länk till Sydöstran med kommentarer)

Konsulter på Left is Right jobbade för städarlöner. Tjänade BARA 16 700 i månaden – Trots akademisk utbildning

Konsulterna i konkursdrabbade företaget Left is Right – personer med Aspergers syndrom – tjänade inte mer än 16 700 kronor i månaden. Trots att de har långa utbildningar, ofta motsvarande en akademisk examen. Och deras löner och sociala avgifter betalades av arbetsförmedling och försäkringskassa.

Konsulterna drog i fjol in 1,9 miljoner kronor till företaget Left is Right.
En årsomsättning som ska ses i relation till att vd:n Olle Öberg och försäljningschefen Madelene Richardsson tillsammans tjänade över 1,5 miljoner kronor. Olle Öberg tog i fjol ut en månadslön på 60 000 kronor från Left is Right.

Marknadsmässiga löner

Dessutom erhöll produktionschef, etableringschef, coacher, ekonomi – och personalchef naturligtvis marknadsmässiga löner.

Left is Rights affärsidé var att anställa personer med Aspergers syndrom för såväl enklare som mer komplexa arbetsuppgifter inom specialområden som IT.

Akadamisk examen

De blev konsulter. I fjol hade företaget 19 anställda (fördelade mellan kontoren i Ronneby, Kristinehamn och Vallentuna) varav flertalet var just konsulter. Konsulterna var välutbildade. Många hade en akademisk examen i bagaget när de började arbeta på Left is Right, men de var ändå de lägst avlönade.

Samhället betalade

Konsulterna tjänade mellan 16 000 och 17000 kronor i månaden och löner och sociala avgifter betalades av arbetsförmedling och försäkringskassa. Lönekostnaderna hölls också nere genom långa praktikperioder, i vissa fall nio till tio månader.

Left is Right gick med tre miljoner kronor i förlust 2007 och förra året uppgick förlusten till fem miljoner kronor. Det egna kapitalet var inte större än 277 000 kronor 2008. Helena Ståhl, auktoriserad revisor på Ernst & Young i Karlstad har i sin revisionsberättelse reagerat över flera poster i årsredovisningen. Till exempel ”immateriella anläggningstillgångar” som värderas till över 3,5 miljoner. Immateriella tillgångar kan till exempel vara ett varumärke. I Left is Rights fall är det utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten som tagits upp som immateriella tillgångar. Bolaget har också bokfört en uppskjuten skattefordran på på 3,3 miljoner kronor som som en finansiell anläggningstillgång.

Rättvis bild?

Revisionsfirman Ernst & Young kan inte uttala sig om huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, eller om den ger en rättvis bild av bolagets resultat och ställning. Revisorn Helena Ståhl vill därför varken tillstyrka eller avstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Göran Sundén

Publicerad 2009-08-26 03:00

Läs mer i Sydöstran med kommentarer…

EDIT: lagade trasiga länkar

Annonser

Left is Right kastar in handduken


Left is Right är försatt i konkurs.

Den planerade rekonstruktionen av Left is Right – företaget vars affärsidé var att enbart anställa konsulter med Aspergers syndrom – fryser inne. I går försattes företaget i konkurs vid Värmlands tingsrätt.

Läs mer i Sydöstran (2009-08-15)…

Läs mer i Kristinehamns-Posten (2009-08-15)…

Läs uttalande i Värmlands Folkblad av styrelseordförande och tillförordnad vd Tony Michaelsen (2009-09-18)

Autistiska ungdomar vårdas som kriminella


Extern länk till DN.se

Artikeltext Publicerad 2009-08-06

Autistiska ungdomar som tvångsomhändertagits av social tjänsten placeras tillsammans med grova brottslingar på statliga ungdomshem. Nu kräver flera förbund att socialtjänsten och Statens institutionsstyrelse (Sis) agerar.

– Det är väldigt olämpligt att placera personer med autism med kriminella. Många är väldigt lättpåverkade och risken är stor att samhället, genom olämpliga placeringar, bidrar till att skapa brottslingar av dem, säger Anki Sandberg, ordförande på Riksförbundet Attention.
Även Riksföreningen Autism och Organiserade Aspergare är kritiska.

– Personer med autism får inte stöd- och behandlingsinsatser som är anpassade till deras annorlunda sätt att tänka, kommunicera och hantera sinnesintryck. De riskerar att utsättas för svår stress med allvarlig psykisk försämring som följd, säger Eva Nordin Olsson, ordförande på Riksföreningen Autism.

Bengt Johansson, placeringschef på Sis, säger att autister placeras med brottslingar bara i undantagsfall.

– Jag ser inget anmärkningsvärt i det här. Alla som kommer hit får i stort sett samma behandling. Vården skiljer sig nästan inte alls åt.

Är inte just det problemet?

– Många av dem som hamnar på ett särskilt ungdomshem med stöd av lvu har ett kriminellt beteende och har i många fall gjort sig skyldiga till väldigt allvarliga saker men är inte dömda ännu.

Adam, som egentligen heter något annat, tvångsomhändertogs sedan han skolkat från skolan, vänt på dygnet och vägrat att medicinera. Han är 18 år och fick nyligen dia gnosen Aspergers syndrom.

– Anstalten är som ett riktigt fängelse, med taggtråd och galler, säger han. Nu hotar de med att förlänga vården tills jag lärt mig diska, laga mat, tvätta kläder, städa och studera perfekt. Detta är fel – det står ingenstans i lagen att man måste kunna laga mat, vakna klockan åtta varje morgon och lägga sig klockan tio på kvällen.

Med sin autism upplevs han som en udda typ av de andra.

– De har hotat att döda mig och jag har blivit slagen bara för att jag inte kan svara på deras frågor.

Adam har suttit frihetsberövad i sju månader.

– Jag har ett socialt handikapp och detta tror de att de kan lösa genom att fängsla mig på deras fängelseklinik. De behandlar mig som om jag vore kriminell.

Adam önskar att han fått hjälp enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (lss). Då skulle han kunna få social träning och arbetsterapi utan att vara inlåst.

Robert Holender
robert.holender@dn.se

Fler ska lära sig om ADHD & Asperger


JÖNKÖPINGSNYTT: Det är långa väntetider för att få en diagnos för den som har till exempel Aspergers eller ADHD. För att möta behovet av mer kunnig personal startar nu Hälsohögskolan i Jönköping en ny utbildning i Eksjö och utbildningens platser kommer vara fulla.

Medverkande i inslaget: Anna-Karin Front reporter, Robert Svensson, Lisbeth Wennerholm
Eksjö högskolecenter, Sandra Mulaomerovic läkare och föreläsare neuropsykologi,
Agnes Jürss fotograf/redigerare

Inslag på SVT Play om ADHD och Asperger

Länk till inslaget på SVT Play

SVT anger att denna video finns tillgänglig t.o.m. 31 juli 2010.