DN-Chatt om barn med särskilda behov


DN-Chatt om barn med särskilda behov

Jonas, 15 år, blev tvångsomhändertagen innan han fick diagnosen Aspergers syndrom. Fredrik, 13 år, med dubbeldiagnosen adhd och autism fick först inte gå kvar på sin resursskola. Varför tar skolor och myndigheter inte tillräcklig hänsyn till barns diagnoser? Eva Nordin-Olson, läkare och ordförande i Riksföreningen Autism, och Ragnar Olinder, förbundets jurist, chattade med läsarna.

Läs hela chatten…

Annonser

DN-serie om Arma själar – psykiatrin, vården, PTSD


Arma själar del 1: Hur ska själen läkas? handlar om vården i kris. Artikeln nämner kort neuropsykiatrin.

Dagens psykvård har blivit ett slagfält mellan olika behandlingsformer. Men vem ser människan i patienten? Idéhistorikern och författaren Karin Johannisson inleder i dag en serie om vårdens kris.

Läs hela artikeln…

Arma själar del 2: Psykiatrin är en humanism – också handlar om psykiatrins humanism

Människan är både en biologisk varelse och ett symbolberoende djur. Psykiatrins utmaning är att se helheten. Det skriver Johan Cullberg i den andra delen i serien ”Arma själar”.

Läs hela artikeln…

Arma själar del 3: Slaget om hjärnan handlar bland annat om krigsveteraner och PTSD

En fysisk misshandel läker ofta fort. Men skadorna på hjärnan kan bli livslånga. Inom psykiatrin finns en brist på kompetens om våldets betydelse, skriver överläkaren och docenten Lotti Helström i serien ”Arma själar”.

Läs hela artikeln…

Aspergers syndrom – Ett osynligt funktionshinder


Länk till ASPBLADETs artikel: Aspergers syndrom – Ett osynligt funktionshinder

Bra och belysande artikel skriven av Christer Jansson.

ASP BLADET är en webblogg från Socialpsykiatri, Alkohol- och Narkotika avdelningen, Karlstad Kommun.

12 vanliga myter om Aspergers syndrom


12 Common Myths About Asperger’s Syndrome (External link to healthmad.com)

En amerikansk men ändå utmärkt och översiktlig sammanfattning över de vanligaste missuppfattningarna om Aspergers syndrom. Vi behöver mer av denna vara, tydliga, avslöjande och rannsakande artiklar.

Om någon vill ha artikeln översatt till svenska kan denne maila mig på barracuber (a) gmail (dot) com.

Unik satsning på självhjälp


Extern länk till unt.se: Unik satsning på självhjälp >>

En nystartad Uppsalabaserad webbsida ska stötta personer med funktionshinder. Unikt är hur informationen anpassas till användaren, menar riksförbundet Attention som står bakom sidan.

Nu kan ungdomar, föräldrar, vårdpersonal eller lärare som vill veta mer om adhd, tourettes, autism eller något annat funktionshinder söka svar på samma sajt. I augusti startade sjalvhjalppavagen.se, som ett samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin på Akademiska sjukhuset och föreningen Attention i Uppsala. Behovet av mer kunskap är stort, menar de.

– Självhjälp på vägen är unik i sitt slag. Med ökad kunskap kan vårdinsatserna minska, säger Elisabeth Axberg från Attention.

På sajten har riksförbundet Attention, i samarbete med landstinget, samlat information om olika funktionshinder.

Användaren väljer själv flik beroende på vem man är. Under barnfliken är exempelvis texterna lite lättare och vänder sig till unga med funktionshinder.

– Anpassad information på det här viset är något som har saknats. Många har tänkt ”vad ska mitt barn läsa om sitt funktionshinder?”, säger Elisabeth Axberg.
Varvat med fakta finns personliga berättelser om hur det är att leva med hindren. En viktig del, menar Elisabet Axberg.

– Här beskriver människor sin vardag. Det är inte så vetenskapligt. En stor del är igenkänning, men också råd och tips, som ”vad har vår familj gjort för att lösa det och det problemet”, förklarar Elisabeth Axberg.

Arbetet med Självhjälp på vägen började 2007 och är en del i det kunskapsspridande projektet Vinst som barnpsykiatrin i Uppsala län och Attention driver. Professionella på området har samarbetat med dem som själva lever med hindren när materialet tagits fram. För några veckor sedan lanserades sidan och responsen har varit positiv.
– Dels från professionen, men många familjer som upptäckt sidan tycker den är bra och omfattande, säger Elisabet Axberg.

Fotnot: Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder.

Av: Karin Nygård karin.nygard@unt.se