Trippelvaccin + autism = falskt (GP)


GP skrev igår:

Lancet drar tillbaka vaccinlarm

Trippelvaccin + autism = falskt. Nu tar forskare tillbaka vaccinlarmet och kastar den 12 år gamla artikeln i soptunnan.

Den mycket prestigefyllda medicintidskriften The Lancet har efter åratal av uppblossande bråk bestämt sig för att ta avstånd från artikeln. Publiceringen av forskningsrönen 1998 skapade inte bara en våldsam debatt bland forskare, utan också ett starkt motstånd mot barnvaccinationer i allmänhet och mot trippelvaccineringen i synnerhet.
I korthet gick resultaten ut på att det fanns ett samband mellan trippelvaccinet (mot mässlingen, påssjuka och röda hund) och autism. Dessutom slog artikeln också fast att ett samband med mag-tarmsjukdomen Chrons sjukdom inte kunde uteslutas. Trots att resultaten direkt möttes med stor skepsis av andra forskare, blev genomslaget stort hos hundratusentals föräldrar världen över.
På vissa håll sjönk vaccinationsviljan drastiskt. I vissa områden i Storbritannien från över 90 procent till runt 70 procent av alla barn. Det medförde att barn insjuknade och till och med dog i plötsliga utbrott av mässlingen. Rädslan för vaccinationerna mildrades med tiden, men försvann inte helt – inte ens när 10 av de 13 författarna bakom artikeln tog avstånd från delar av den för sex år sedan.
Sista spiken i kistan för trovärdigheten blev de utfrågningar som den engelska motsvarigheten till Socialstyrelsen genomfört med den ledande forskaren bakom artikeln, Andrew Wakefield. Förhören avslutades förra veckan. Wakefield bor och verkar sedan flera år i USA, sedan han blivit alltför obekväm i sitt hemland.
Efter utfrågningen konstaterar nu också tidskriften Lancet att Wakefield brutit mot god forskningsetik på en rad punkter. Han anklagas bland annat för att ha visat ”känslokallt ointresse” för de tolv barn han byggde sin forskning på. Han anses ha varit partisk eftersom han arbetat på uppdrag av en jurist som företrädde föräldrar vars barn fått autism och som benhårt trodde på kopplingen mellan vaccinet och sjukdomsdebuten.
Idag säger tidningen Lancets chefredaktör Richard Horton i ett uttalande för BBC att artikeln aldrig borde ha publicerats.
Madeleine Sahlman
031-62 41 30
madeleine.sahlman@gp.se

Annonser