Har lagt till två andra NPF-vänliga företag!


Agatha skriver om Aspergers Syndrom och arbete. Bland annat nämner hon två andra NPF-vänliga företag:

  • Andet utbildning och förlag

    Företaget inte bara anlitar människor med Aspergers syndrom, det drivs av någon som själv har Aspergers. Torbjörn Andersson erbjuder både heldagsutbildningar och kortare föreläsningar – bland annat om Aspergers i arbetslivet

  • Evolibri

    Evolibri är ett amerikanskt företag som bland annat hjälper människor med autismspektrumtillstånd att välja en passande karriär

Annonser