Npf for Dummies – webbsatsning


Npf for Dummies

“Självhjälp på vägen” heter en webbsatsning som initierats av Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala och Riksförbundet Attention. På den nya webbplatsen presenteras information om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – enkelt och lättfattligt.

DN-Chatt om barn med särskilda behov


DN-Chatt om barn med särskilda behov

Jonas, 15 år, blev tvångsomhändertagen innan han fick diagnosen Aspergers syndrom. Fredrik, 13 år, med dubbeldiagnosen adhd och autism fick först inte gå kvar på sin resursskola. Varför tar skolor och myndigheter inte tillräcklig hänsyn till barns diagnoser? Eva Nordin-Olson, läkare och ordförande i Riksföreningen Autism, och Ragnar Olinder, förbundets jurist, chattade med läsarna.

Läs hela chatten…

DN-serie om Arma själar – psykiatrin, vården, PTSD


Arma själar del 1: Hur ska själen läkas? handlar om vården i kris. Artikeln nämner kort neuropsykiatrin.

Dagens psykvård har blivit ett slagfält mellan olika behandlingsformer. Men vem ser människan i patienten? Idéhistorikern och författaren Karin Johannisson inleder i dag en serie om vårdens kris.

Läs hela artikeln…

Arma själar del 2: Psykiatrin är en humanism – också handlar om psykiatrins humanism

Människan är både en biologisk varelse och ett symbolberoende djur. Psykiatrins utmaning är att se helheten. Det skriver Johan Cullberg i den andra delen i serien ”Arma själar”.

Läs hela artikeln…

Arma själar del 3: Slaget om hjärnan handlar bland annat om krigsveteraner och PTSD

En fysisk misshandel läker ofta fort. Men skadorna på hjärnan kan bli livslånga. Inom psykiatrin finns en brist på kompetens om våldets betydelse, skriver överläkaren och docenten Lotti Helström i serien ”Arma själar”.

Läs hela artikeln…

Aspergers syndrom – Ett osynligt funktionshinder


Länk till ASPBLADETs artikel: Aspergers syndrom – Ett osynligt funktionshinder

Bra och belysande artikel skriven av Christer Jansson.

ASP BLADET är en webblogg från Socialpsykiatri, Alkohol- och Narkotika avdelningen, Karlstad Kommun.

Fler ska lära sig om ADHD & Asperger


JÖNKÖPINGSNYTT: Det är långa väntetider för att få en diagnos för den som har till exempel Aspergers eller ADHD. För att möta behovet av mer kunnig personal startar nu Hälsohögskolan i Jönköping en ny utbildning i Eksjö och utbildningens platser kommer vara fulla.

Medverkande i inslaget: Anna-Karin Front reporter, Robert Svensson, Lisbeth Wennerholm
Eksjö högskolecenter, Sandra Mulaomerovic läkare och föreläsare neuropsykologi,
Agnes Jürss fotograf/redigerare

Inslag på SVT Play om ADHD och Asperger

Länk till inslaget på SVT Play

SVT anger att denna video finns tillgänglig t.o.m. 31 juli 2010.

Färsk bok om subklinisk Aspergers syndrom


Ursäkta tystnaden från mig här. Har varken haft tid eller (främst) ork. Tack för alla kommentarer som lämnats.

Jag har hunnit halvvägs genom en färsk bok, tror den kom ut i april, med en väldigt lång titel:

Konflikter, missförstånd, ensamhet : återspeglingar av Aspergers syndrom hos vuxna? av psykologen Karin Stadler. 

återspeglingar av Aspergers syndrom hos vuxna?

Så här långt in i boken stämmer otroligt mycket in på mig själv och sannolikt även många andra med själv-/o-diagnostiserad Asperger syndrom(AS)/Högfungerande autism(HFA).  Just alla de här begreppen och bokstavskombinationerna tror jag kommer få sig en rejäl omarbetning i framtiden. Jag hoppas inte det kommer ta alltför lång tid.  Diagnosen Aspergers syndrom (AS) till exempel behöver breddas. HFA ser jag egentligen som samma sak som AS.

Ett av boken huvudteser är att det sannolikt finns ett väldigt stort mörkertal därute med odiagnostiserade vuxna personer med Asperger.  Men inte den Asperger många tänker på i – lågfungerande, efterbliven, osjälvständig – utan en som är svårare att upptäcka – en dold subklinisk Asperger. ”Subklinisk” innebär här att man inte uppfyller de etablerade aspergerkriterierna, som de är definierade idag, för att få AS-diagnos, men ändå har sociala kognitiva problem vilket skapar problem och lidande för både individen och omgivningen. Det stämmer in klockrent på mig.

Jag stannar där för jag vill komma vidare i boken. Jag hittar inte mycket på nätet om den ännu. Lite märkligt att jag inte ens kunde hitta någon information om den hos bokutgivning.se som är utgivare, men å andra sidan finns ju information hos boksajterna som säljer boken:

    Liten upplaga.se

    Adlibiris

    Bokus

Boken är ett debattinlägg för att öka medvetenheten om det stora mörkertalet. Jag tror att när den här boken blir känd och fler hinner läsa den kommer den att vara en av de viktigaste aspergerböckerna.

Recensera den!

Vill starta förening för att hjälpa anhöriga


Vill starta förening för att hjälpa anhöriga (Katrineholmskuriren 2008-01-30)

Se även kommentarerna i länken ovan.

Artikeltexten:

”Susanna König och Lennarth Dahlberg startar en lokalförening för anhöriga till barn med bland annat Aspergers syndrom. Nu vill de snarast komma i kontakt med folk i Katrineholmsområdet för att kunna dra igång.

Det första Susanna gjorde när hennes 12-åriga dotter Emily fick diagnosen var att skaffa sig så mycket faktakunskap som möjligt om Aspergers syndrom.
När det var avklarat ville hon veta på vilket sätt hon kunde hjälpa Emily. Susanna bör-jade söka efter föreningar och andra som hade erfarenhet av liknande handikapp.
– Vi kände att vi ville komma i kontakt med andra föräldrar och Emily ville komma i kontakt med andra som har Asperger, berättar Susanna, men det var jättesvårt att komma i kontakt med andra.

Hörde sig själv

Ganska snabbt kunde hon konstatera att det fanns ett stort behov av att starta en lokalförening dit föräldrar och anhöriga kunde vända sig till. Hon tog kontakt med Riksför- bundet Attention om hon kunde starta en lokalförening. Attention är en intresseorganisation för människor med så kallade neuropsykiatriska funktionshinder där Aspergers syndrom ingår. I samma veva kom hon kontakt med Lennarth Dahlberg som har en son med Asbergers syndrom. När de pratade med varandra per telefon första gången kände Susanna en stor lättnad.
– När jag förklarade hur våran situation var och när Lennarth svarade var det som att höra mig själv, berättar hon.

Tror den är efterfrågad

Just nu är Susanna och Lennarth i full färd med att dra igång en förening. Men de behöver förstås vara fler.

– Vi vill komma i kontakt med vuxna, ungdomar, barn med diagnosen och familjerna runt omkring dem, säger Susanna, vi måste vara fler än två om man säger så. Att få med folk i föreningen tror inte Lennarth blir några svårigheter tack vare kommunens storlek. De båda pionjärerna tror att många i Katrineholm länge har efterfrågat en anhörigförening lokalt.
– Om jag, när jag hade fått diagnosen, hade fått ett papper i handen där det stod vilka namn man kunde vända sig till hade det hjälpt mycket, säger Susanna.
– Även om de inte kanske inte vet något om just ditt barns eller ditt funktionshinder kanske de kunde hjälpa mig med vad man ska vända sig.
– Det viktigt att vi drar igång nu och inte väntar för länge, tillägger Lennarth som en direkt uppmaning till folk att snarast höra av sig.”